Ngôn ngữ lập trình PHP là gì

0963.64.2426    contact@thietkewebtiengiang.vn

T2 - T6: 08:00 - 17:00        

 • Ngày đăng: 01-08-2022   Đã xem: 384

  Ngôn ngữ lập trình PHP là gì


  PHP là một ngôn ngữ kịch bản cho mục đích chung và phía máy chủ đặc biệt thích hợp cho việc phát triển web. PHP ban đầu là viết tắt của Trang chủ Cá nhân. Tuy nhiên, bây giờ, nó là viết tắt của Hypertext Preprocessor. Nó là một từ viết tắt đệ quy vì bản thân từ đầu tiên cũng là một từ viết tắt.


  Ngôn ngữ lập trình PHP là gì

  Giới thiệu về PHP
  PHP là một ngôn ngữ kịch bản cho mục đích chung và phía máy chủ đặc biệt thích hợp cho việc phát triển web. PHP ban đầu là viết tắt của Trang chủ Cá nhân. Tuy nhiên, bây giờ, nó là viết tắt của Hypertext Preprocessor. Nó là một từ viết tắt đệ quy vì bản thân từ đầu tiên cũng là một từ viết tắt.

  PHP được tạo ra bởi Rasmus Lerdorf vào năm 1994. Nó hiện được duy trì bởi Nhóm phát triển PHP.

  PHP là một ngôn ngữ phía máy chủ
  Khi bạn mở một trang web trên trình duyệt web của mình, ví dụ: https://www.phptutorial.net

  Trình duyệt web gửi một yêu cầu HTTP đến máy chủ web nơi đặt phptutorial.net. Máy chủ web nhận yêu cầu và trả lời bằng một tài liệu HTML.

  Trong ví dụ này, trình duyệt web là máy khách trong khi máy chủ web là máy chủ. Máy khách yêu cầu một trang và máy chủ phục vụ yêu cầu.

  PHP chạy trên máy chủ web, xử lý yêu cầu và trả về tài liệu HTML.

  PHP là một ngôn ngữ có mục đích chung
  Khi nói đến mục đích của ngôn ngữ lập trình, có hai loại chính: ngôn ngữ dành riêng cho miền và ngôn ngữ dành cho mục đích chung.

  Thiết kế website ngôn ngữ lập trình PHP

  Các ngôn ngữ dành riêng cho miền được sử dụng trong các miền ứng dụng cụ thể. Ví dụ, SQL là một ngôn ngữ dành riêng cho miền. Nó được sử dụng chủ yếu để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ. Và SQL không thể được sử dụng cho các mục đích khác.

  Mặt khác, PHP là một ngôn ngữ có mục đích chung vì PHP có thể phát triển các ứng dụng khác nhau.

  PHP là một ngôn ngữ đa nền tảng
  PHP có thể chạy trên tất cả các hệ điều hành chính, bao gồm Linux, Windows và macOS.

  Bạn có thể sử dụng PHP với tất cả các máy chủ web hàng đầu như Nginx, OpenBSD và Apache. Một số môi trường đám mây cũng hỗ trợ PHP như Microsoft Azure và Amazon AWS.

  PHP khá linh hoạt. Nó không chỉ giới hạn trong việc xử lý HTML. PHP có hỗ trợ tích hợp để tạo hình ảnh PDF, GIF, JPEG và PNG.

  Một tính năng đáng chú ý của PHP là nó hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu, bao gồm MySQL, PostgreSQL, MS SQL, db2, Oracle Database và MongoDB.

  PHP có thể làm gì
  PHP có hai ứng dụng chính:

  Tập lệnh phía máy chủ - PHP rất phù hợp để phát triển các trang web động và ứng dụng web.
  Tập lệnh dòng lệnh - như Python và Perl, bạn có thể chạy tập lệnh PHP từ dòng lệnh để thực hiện các tác vụ quản trị như gửi email và tạo tệp PDF.
  Các hướng dẫn trên trang web này chủ yếu tập trung vào kịch bản phía máy chủ.

   

  Cách hoạt động của PHP

  Đầu tiên, trình duyệt web gửi một yêu cầu HTTP đến máy chủ web, ví dụ: index.php.
  Thứ hai, bộ tiền xử lý PHP nằm trên máy chủ web xử lý mã PHP để tạo tài liệu HTML.
  Thứ ba, máy chủ web gửi tài liệu HTML trở lại trình duyệt web.

  Ưu điểm của PHP
  Vì PHP được thiết kế cho web ngay từ đầu, nó mang lại nhiều lợi thế cho việc phát triển web:

  Đơn giản - PHP khá dễ học và bắt đầu.
  Nhanh - Các trang web PHP thường chạy rất nhanh.
  Ổn định - PHP ổn định vì nó đã tồn tại trong một thời gian dài.
  Mã nguồn mở và miễn phí - PHP là mã nguồn mở và miễn phí. Điều đó có nghĩa là bạn không phải trả phí cấp phép để sử dụng PHP để phát triển các sản phẩm phần mềm.
  Hỗ trợ cộng đồng - PHP có một cộng đồng trực tuyến tích cực giúp bạn bất cứ khi nào bạn gặp vấn đề.

    MENU